Osnovna podrška ERP aplikaciji

OSNOVNA podrška

Osnovna podrška obuhvaća ažuriranje zakonskih izmjena implementiranih funkcionalnosti programa.

Ne podrazumijeva podršku telefonskim ili udaljenim pristupom, kao niti podršku pri prelaska u novu poslovnu godinu.

Standardna podrška ERP aplikaciji

STANDARDNA podrška

Standardna podrška obuhvaća ažuriranje zakonskih izmjena implementirane funkcionalnosti programa poput i osnovne podrške. Uz to, obuhvaća ažuriranje novih implementiranih funkcionalnosti kupljenih modula, podršku telefonskim putem ili udaljenim pristupom od pon-pet, od 08:00 – 16:00, podršku pri prelasku u novu poslovnu godinu, te preventivne aktivnosti vezane uz praćenje rada i optimizaciju sustava.

Ne podrazumijeva ispravljenje pogrešaka i kvarova (namjerno ili nenamjerno uzrokovanih), kao niti implementaciju zahtjeva za izmjenom.

Potpuna podrška ERP aplikaciji

POTPUNA podrška

Potpuna podrška obuhvaća sve što i standardna podrška, te uz to i ispravljanje pogrešaka i kvarova (namjerno ili nenamjerno uzrokovanih), implementaciju zahtjeva za izmjenom od strane korisnika unutar prethodno definiranog broja radnih sati na raspolaganju klijentu. Klijent na ovoj razini usluge dobiva kontakt osobu za sebe i ugovorom garantirano vrijeme odzivana incidente/upite/zahtjeve.

Ova usluga obuhvaća gotovo sve unutar ugovorom definiranog angažmana s klijentom.

VENIO HELP DESK

Odgovor na sva Vaša pitanja …

Korisnici proizvoda tvrtke Venio indicium d.o.o. koji imaju ugovorenu podršku mogu koristiti VENIO Help Desk kako bi došli do informacija vezanih za proizvode i usluge tvrtke. Putem njega mogu prijaviti upite/incidente/zahtjeve i pratiti njihov status.

Naši Help Desk operateri pomoći će Vam u definiranju Vaših upita/incidenata/zahtjeva, a produktivnost i Vas i nas biti će na Višem nivou.

Zahtjevi su podijeljeni u nekoliko kategorija detaljno opisanih u “Uputi za slanje zahtjeva Help Deska“, kao i način slanja samih zahtjeva.

Dostupnost VENIO Help Deska ovisi o razini podrške koju ste ugovorili, a dostupan je na:

e-mail:       help@venio.hr

tel/mob:     +385 91 2674 626