Project Description

VENIO ERP

Centralna aplikacija tvrtke Venio Indicium d.o.o. jest integrirani poslovni informacijski sustav (ERP – Enterprise Resoure Planning). Sama aplikacija omogućuje tvrtki upravljanje svim resursima i fazama poslovanja. Sastoji se od mnoštva integriranih modula za razne segmente poslovanja tvrtke. Koristi jedinstvenu bazu podataka i time omogućuje brze analize potrebne Upravi za donošenje važnih poslovnih odluka. VENIO ERP pruža potpunu podršku za sljedivost, a mnoštvo parametara omogućuje implemetaciju Vaših specifičnih poslovnih procesa. Alat kojim ćete vidjeti krvnu sliku tvrtke!

VENIO ERP – MODULI

Venio ERP, POS kasa, fiskalna kasa, fiskalizacija, izdavanje računa aplikacija, ERP sustav

MATIČNI PODATCI

 • Modul u kojem se definiraju matični podatci koji se koriste kroz aplikaciju kao npr. artikli, partneri, vozila i sl…
 • Ovdje se definiraju korisnici, prava korisnika, podatci o tvrtki itd…
 • Korištenjem prava korisnika, za svakog korisnika se može prilagoditi sučelje i dostupnost funkcija prema njegovim potrebama, te se na taj način smanjuje broj grešaka i korisnika fokusira na točno ono što mu treba

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA (HRM)

 • Definiranje zaposlenika, radnih mjesta, kompetencija, razina kompetencija, klasifikacija radnih mjesta i slični matični podatci potrebni za upravljanje zaposlenicima i radnim mjestima
 • Praćenje razvoja zaposlenika
 • Vođenje evidencije rada
 • Evidencija o godišnjim, plaćenim dopustima, bolovanjima
 • Putni nalozi
 • Uz sve dokumente u sustavu se mogu vezivati prilozi vanjskih elektronskih dokumenata jer on sam ima implementiran sustav za upravljanje dokumentima (DMS Document Management System)

PROTOKOL

 • Omogućuje zaprimanje, kontrolu, odobravanje plaćanja i plaćanje ulaznih računa
 • Moguće je i knjiženje ulaznih računa prema definiranim shemama knjiženja
 • Implementiran je sustav obrade ulaznih računa u pomoću kojeg se za svaku aktivnost (kontrola, odobravanje plaćanja….) korisniku signalizira što on treba obraditi

REPROMATERIJAL

 • Modul koji omogućuje evidenciju repromaterijala koji se koristi u proizvodnji
 • Posebna vrsta skladišta u kojoj mogu biti samo oni artikli definirani kao Materijal
 • Potpuno podržana sljedivost

POTROŠNI MATERIJAL

 • Omogućuje dodatnu evidenciju o utrošku potrošnog materijala
 • Služi i za praćenje nabave potrošnog materijala, te vođenje skladišta potrošnog materijala
 • Iz njega se mogu vršiti isporuke potrošnog materijala za maloprodaje i veleprodaje elektronskim dokumentima

PROIZVODNJA

 • Modul kroz koji se radi proizvodnja
 • Definiranje normativa
 • Radni nalozi i utrošci materijala
 • Skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvoda
 • Potpuna sljedivost

VELEPRODAJA

 • Cjenici (osnovni i akcijski)
 • Svi cjenici se mogu definirati u tri razine: osnovni, cjenik za grupu skladišta i cjenik za pojedino skladište
 • Ugovori – s kupcima se mogu definirati posebni ugovori u kojima su definirani uvjeti za pojedinog kupca
 • Ugovori su hijerarhijski iznad cjenika tako da se oni primjenjuju ukoliko postoje
 • Dokumenti su podjeljeni na ulazne i izlazne, a obuhvaćene su sve standardne vrste dokumenata (primka-kalkulacija, predračun, račun, storno račun, terećenje kupca, povrat dobavljaču i sl…)
 • Svako skladište ima set izvještaja za sebe
 • Potpuno integrirana sljedivost