Project Description

VENIO cERP

VENIO cERP je web aplikacija u cloud-u povezana s centralnom bazom podataka kroz koju se mogu raditi dokumenti. Najčešće ju koriste terenski radnici tipa komercijalista koji pomoću nje na licu mjesta mogu vidjeti stanje kupca preko CRM-a kao i napraviti narudžbu zajedno s kupcom.

Za rad s aplikacijom dovoljna je veza s internetom i bilo koji web preglednik pa je pogodna za terenski i udaljeni rad.