Project Description

VENIO POS fiskalna kasa

Venio prijenosni ERP sustav, POS aplikacija, POS ugostiteljstvo, fiskalna kasa, fiskalizacija, ERP, ERP aplikacija, ERP sustavi

POS fiskalna kasa / blagajna sa skladišnim poslovanjem, normativima i specijaliziranim modulom za mesnu industriju. Može raditi kao samostalna aplikacija ili potpuno integrirana s VENIO ERP-om. U toj varijanti ima mogućnost praćenja narudžbi i utroška potrošnog materijala, te vezu s modulom Potrošnog materijala, kao i mnoštvo drugih prednosti poput loyalty programa, kreiranja automatskih narudžbi skladištima i dobavljačima za robu koja prema konfiguratoru minimalnih količina postaje kandidat za narudžbu.

VENIO POS može izdavati i veleprodajne račune, a uvjete čitati iz ugovora koji se kreiraju u centrali u VENIO ERP-u. Također, povezan je s čitačima baknovnih kartica preko ECR protokola pa nisu potrebni unosi iznosa na teminal prilikom plaćanja karticom jer te informacije pošalje aplikacija čime se smanjuje broj grešaka i ubrzava rad prodavača. Aplikacija sve dokumente šalje u centralnu bazu VENIO ERP-a gdje postoji kopija svih maloprodaja pa se nad tim podatcima rade analize i izvještaji. Venio POS kasa je povezana na vanjske uređaja za plaćanje karticama.